Проекти

ПРОГРАМА НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

През м. октомври 2021 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект “Salt Transport System for green industry”. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021,…
Виж повече

ПРОГРАМА LIFE+

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението,…
Виж повече
Меню