Обявления

В този раздел ще откриете обяви, публични покани, търгове и процедури, обявени по различни проекти. 

Напредък по проект 2023/372932 „The salt transport process becomes greener“ реализирана с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

През м. април 2023 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект „The salt transport process becomes greener“. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021,…
Виж повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ДОГОВОР 2023/372932 – НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

Във връзка с изпълнението на договор № 2023/372932 „The salt transport process becomes greener“, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП…
Виж повече

Приключване на договор №2020/551822 на „М-Поморийски солници“ ЕООД по проект “Salt Transport System for green industry”

През месец октомври 2021 г. „М-Поморийски солници“ ЕООД подписа договор №2020/551822 по проект “Salt Transport System for green industry”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021,…
Виж повече

Напредък по проект „Salt transport System for green industry“, реализирна с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

През м. октомври 2021 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект “Salt Transport System for green industry”. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021,…
Виж повече

Напредък по проект „Salt transport System for green industry“, реализирна с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

През м. октомври 2021 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект “Salt Transport System for green industry”. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021,…
Виж повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ДОГОВОР

Във връзка с изпълнението на договор № 2020/551822 “ Salt Transport System for green industry”, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса,…
Виж повече
Меню