За нас

„М-Поморийски солници“ ЕООД се обособява като самостоятелно дружество през 1998 г. То е държавна собственост до 2004 г., когато е закупено от „Солдекс“ ЕООД. 

Основната дейност на дружеството е добив на морска сол чрез слънчево изпарение. Добивът се осъществява в местностите Голям герен и Малък герен на град Поморие. Тъй като „М-Поморийски солници“ ЕООД няма преработвателен цех, добитата сол се предлага като суровина, използва се в индустрията и за зимно поддържане на пътища. 

Дружеството извършва услуги, свързани с добива на сол – ръчно солосъбиране и промиване на солта; ремонт на диги и валове; разработване на машини за солосъбиране и преработка на сол.

Меню