ПРОГРАМА НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

През м. октомври 2021 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект “Salt Transport System for green industry”. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“ и има за предмет внедряване на 4 броя мобилни конвейерни ленти за транспортиране на солта от кристализационните басейни. Резултатите от изпълнението на проекта са да се постигне оптимизиране на процеса на добив на сол, което от своя страна отново ще има принос към повишаване приходите, печалбата и постигане на резултати по отношение на зелените индикатори по програмата.

Меню