ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ДОГОВОР

Във връзка с изпълнението на договор № 2020/551822 “ Salt Transport System for green industry”, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“ отправяме покана за представяне на оферти при описаните в документацията условия.

Проектът е свързан с въвеждането на зелен и иновативен производствен процес, чрез закупуването на Система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол. 

Документите може да намерите тук.

Меню